mandag 18. mars 2019

Informasjon fra årsmøte i LAT

Hei

Lillehammer amatørteater hadde årsmøte 12.3.19.
Referat sendes ut etterhvert, men det er noen ting vi ønsker å informere dere om allerede nå.

Vi vet at mange venter på informasjon om syngespillet Brakar og Joanna. Styret kan ikke gjennomføre denne produksjonen. Det har sammenheng med at vi ikke kan få en slik produksjon i balanse økonomisk. Syngespill krever tekniske hjelpemidler, f.eks. mikrofoner, vi ikke har økonomi til å leie.

Det nye styret skal snakke om hvilket tilbud vi da kan gi barn og unge i amatørteateret. Dere får ytterligere informasjon etter neste styremøte som er i slutten av mars.

Det nye styret består av:
Hanne Rosenqvist, leder
Cathinka Bjørnsgaard
Mona Lie Thommessen
Terje Aspeslåen
Øyvind Hansen
Janne Aasebø Johnsen
En ungdomsrepresentant (ikke avklart hvem, men leder i valgkomiteen Ole Gunnar Nagelsett jobber med å få på plass en representant)
Henrik Natvig (1. vara)
2. vara (ikke avklart ennå)
Med vennlig hilsen
Lillehammer Amatørteater
styret