tirsdag 3. oktober 2017

Referat fra årsmøte 21.03.17


Referat fra årsmøte i Lillehammer Amatørteater 21.03.2017

Tilstede: Mona Lie Thommesen, Terje Aspeslåen, Nina Thommesen, Nine Dreyer Henjum, Petter Vaglum, Janne Aasebø Johnsen, Morten Jostad, Tone Kolaas, Tonje Falk, Hanne Rosenqvist og Cathinka Bjørnsgaard. Øyvind Hansen og Maria Jostad hadde meldt forfall.

 

Sak 1. Tonje velges til ordstyrer og Cathinka til referent

Sak 2. Mona og Terje utnevnes til å underskrive protokoll (referatet).

Sak 3. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 4. Styrets årsberetning for mars 2016 – mars 2017 gjennomleses. Noen få korrigeringer gjøres. Vedlagt.

Sak 5. Styrets økonomiansvarlig, Janne, gjør rede for årsregnskapet. Regnskapet er godkjent av revisorene Jan Erik Midjo og Elisabeth Grændsen.

Det bes om redegjørelse for underskuddet i 2016 og Janne sier det først og fremst skyldes utgifter ifbm 70årsjubileet hvor styret bestemte at festen skulle være kostnadsfri for medlemmene.

Spørsmål om forsikringssummen som er null (0); grunnen er at alle medlemmer i Amatørteateret er forsikret gjennom Amatørteaterforbundet.

Vedlagt dette referatet ligger årsregnskapet og detaljregnskap for hver av prosjektene som er gjennomført dette året.

Årsmøtet godkjenner regnskapet.

Sak 6. Kontingent kommende år blir som i foregående år.

            200 kr for barn under 18 år og studenter

            300 kr for voksne

            500 kr for familier

 

Sak 7. Valg av nytt styre, revisjonsnemd og valgnemd

Morten går gjennom valgnemndas forslag. Årsmøtet har ingen innsigelser eller andre forslag.

 

Styret til Lillehammer Amatørteater for 2017 vil derfor bestå av:

Tone Kolaas                                                    Leder               (1 år)

Janne Aasebø Johnsen                                   Økonomiansvarlig (2 år)

Hanne Rosenqvist                                          Styremedlem  (ikke på valg) 

Petter Vaglum                                               Styremedlem  (ikke på valg)

Øyvind Hansen                                               Styremedlem (ikke på valg)

Jakob Maanum Trulsen                                 Styremedlem, ungdomsrepresentant (1 år)

Cathinka Bjørnsgaard                                    Styremedlem (2 år)

Mona Lie Thommessen                                 1.varamedlem

Henrik Natvig                                                 2.vara

Marita Korneliussen                                      3.vara

 

Valgnemnd 2017-2018

Morten Jostad

Svein Arild Hermanrud

Terje Aspeslåen

 

Det deles ut blomster til avtroppende leder Tonje og avtroppende styremedlemmer Nina Thommessen, Maria Jostad, samt avtroppende valgnemndsleder Eivind Falk.

 

 

Ref. Cathinka Bjørnsgaard