tirsdag 21. juni 2016

Aktiviteter i jubileumsåret 2016


Lillehammer amatørteater er 70 år i 2016. I den forbindelse jobber vi med flere prosjekter.

Det ene prosjektet er Kulturhjerte i samarbeid med Lillehammer kommune og Kulturhuset Banken. I skoleåret 2016/17 skal nybosatte flyktninger og medlemmer i amatørteateret møtes en gang i uken. Disse møtene vil resultere i en forestilling som skal vises i juni 2017.

LAT har en  teatersportgruppe som samarbeider  med Lillehammer Improteater (studenter ved HIL). Vi ønsker å kunne ha øvelsene på Plan B på onsdager.

12. november vil vi ha vår Jubileumsforestilling i Kulturhuset Banken. Vi skal sette opp Hyrdinnen og Skorsteinsfeieren av Morten Jostad. Denne forestillingen skal settes opp fire ganger i løpet av helgen, men selve jubileumsforestillingen vil også inneholde innslag fra tidligere medlemmer i Lillehammer amatørteater. Første leseprøve var 13.juni, vi starter 27 august med øving på faste dager og noen helger.

#vakker som er skrevet av Janne Aasebø Johnsen skal settes opp under Teaterdagene. Stykket har tre roller og varer i ca. 20 minutter. Dette stykket skal øves inn av tre ulike grupper og vises på lørdag 17.9.

Det siste prosjektet vi søker støtte til er en forestilling med tre roller hvor vi vil ta opp hvordan det er å ikke være oppvokst på Lillehammer. Stykket skal skrives av Janne Aasebø Johnsen på bakgrunn av samtaler mellom medlemmer i amatørteateret.


Vil du være med på noe av dette er det bare å ta kontakt.


jannej@broadpark.no
tonjefalk@online.no