mandag 7. mars 2016

årsberetning 2015
Årsberetning for 2015

Lillehammer Amatørteaters styre har i perioden mars 2015 – mars 2016 bestått av:

Tonje Falk (1 år)                                    Leder
Terje Aspeslåen (ikke på valg)         Nestleder
Janne Aasebø Johnsen (2 år)              Økonomiansvarlig
Nina Thommessen(2 år)                     Sekretær
Hanne Rosenqvist (ikke på valg)     Styremedlem
Øyvind Hansen (ikke på valg)           Styremedlem
Maria Jostad (1 år)                                Styremedlem, ungdomsrepresentant
Torill Merethe Hopen                          1. varamedlem
Kari Liljedahl                                           2. varamedlem
Henrik Natvig                                          3. varamedlem

Styret har hatt 11 møter i perioden mars 2015– mars 2016.

Årsmøte 2015
Årsmøtet ble avholdt 6.mars 2015 i Kulturhuset Banken (Salongen), etterfulgt av kaffe og biteti på Cafe Stift.

Ord og Toner
Tonje Falk er LAT`s representant i styret for Ord og Toner, men nestleder Terje Aspeslåen møtte på de fleste møtene, da Tonje Falk var forhindret, med unntak av 17.mai, da vi hadde medansvar for billettsalg og opptelling i kassen. Arrangementet gikk litt i overskudd.
Audun Gjermstad hadde regi på arrangementet, og Morten Jostad representerte Lillehammer Amatørteater.

Webside
Lillehammer Amatørteaters hjemmeside er oppe og går. Tonje Falk er redaktør for siden. Siden har blitt jevnlig oppdatert, og besøkstallet på siden øker stadig. Ønsket er at bloggen skal fungere som en informasjonskanal som kan bidra til at vi får en aktiv og økt medlemsmasse.
Tone Kolaas har også lagt oss til i Kulturnett Oppland, der vi har vår egen side blant lag og foreninger i Oppland.

Teaterdagene 2015
Tema for teaterdagene var: 20 årsjubileum, hvorfor spiller vi teater?   Fra LAT deltok:
Maria Jostad på improvisasjon, Nina Thommessen, teater som livsmestring, Janne Aasebø Johnsen som nestleder i NATF, og Fred Gerkum på kreative prosesser.
Reisen til julestjernen
Det ble spilt 6 forestillinger i Festsalen/Kulturhuset Banken 19.-22 november. Det ble solgt stort sett fulle hus. Vi hadde premierefest for barna etter premieren og fest for de voksne hjemme hos Nina Thommessen om kvelden.
Over 70 skuespillere/aktører, ga alt på og bak scenen. Det var en fantastisk gjeng med ungdom og voksne, som gjorde ulike oppgaver med regi, produksjon, markedsføring. PR/program, scenografi, kostymer, lys/lyd, sminke, suffli etc. 
Carol Kvande hadde regi. Prosessen gikk veldig bra fra start til slutt, godt hjulpet av gode, frivillige medhjelpere! Vi fikk meget gode presseoppslag og publikum var svært begeistret. Produksjonsgruppa har evaluert arbeidet. Alle er fornøyde med arbeidet som ble gjort. Produsent Nina Thommessen, assistert av Janne Aasebø Johnsen.

Nye Kvinnestemmer
Janne Aasebø Johnsen har skrevet manus som en oppfølger til Kvinnestemmer, som ble oppført til stemmerettsjubileet i 2013. Den nye forestillingen ble oppført april 2015 på Dølaheimen. Regi ved Helena Klaren.

#Vakker 
Skrevet av Janne Aasebø Johnsen, urpremiere på Norske Sanitetskvinners jubileumsfest
i Banken i september.

Flytting av kostymelager
Store deler av 2015 ble brukt til flytting av kostymelager, fra Maihaugen til Fylkeskommunens lokaler i kjelleren under DNB. Vi startet i april og var ferdig i desember. Store deler av styret og noen av LAT`s medlemmer, var med på de fleste dugnadstimene, med Janne Aasebø Johnsen som organisator, innpisker og inspirator. Uten henne hadde nok ikke dette vært mulig. Vi har hatt flyttespøkelse over oss i flere år og visste at det kom. De fleste kan nok ikke forestille seg for jobb dette har vært og er. For 2016 er året vi skal pakke ut, vaske, henge på plass og digitalisere kostymesamlingen. 

Valgkomiteen for valg av styrerepresentanter på årsmøte 9.mars 2016:
Eivind Falk
Svein Arild Hermanrud
Morten Jostad


For styret:
Tonje Falk 1.2.2016

innkalling årsmøte 2016
Innkalling til årsmøte


2016Dato: 9.3.2016
Sted: Ringsvegutua16, 2614 Lillehammer, hos Nina Thommessen
Tid: 19.00- 20.30

Dagsorden:

1)     Valg av ordstyrer og referent
2)     Valg av to representanter til å undertegne protokollen
3)     Godkjenning av innkalling og dagsorden
4)     Styrets årsberetning 2015 v/ Tonje Falk
5)     Regnskap 2015 v/ Janne Aasebø Johnsen
6)     Kontingent kommende år
7)     Valg av
Medlemmer og varamedlemmer til styret
Valgkomite på 3 medlemmer
Revisjonsnemt på to medlemmer
Representant på NATF’s årsmøte


Valgnemnda består av: Eivind Falk, Svein Arild Hermanrud, Morten Jostad


Enkel servering etter årsmøte.

Velkommen!
Hilsen styret.