fredag 3. februar 2017

innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte2017


Dato: 20.mars                

Sted: Ringsvegutua16, 2614 Lillehammer, hos Nina Thommessen

Tid: 19.00- 20.30


Dagsorden:

1)     Valg av ordstyrer og referent

2)     Valg av to representanter til å undertegne protokollen

3)     Godkjenning av innkalling og dagsorden

4)     Styrets årsberetning 2016 v/ Tonje Falk

5)     Regnskap 2016 v/ Janne Aasebø Johnsen

6)     Kontingent kommende år

7)     Valg av

Medlemmer og varamedlemmer til styret

Valgkomite på 3 medlemmer

Revisjonsnemd på to medlemmer
Valgnemnda består av: Eivind Falk, Svein Arild Hermanrud, Morten Jostad.


Underholdning ved Morten Jostad 

Enkel servering etter årsmøte.


Velkommen! 
Styret.

Drama /teaterkurs for barnLillehammer Amatørteater
- medlem i Norsk Amatørteaterforbund02.02.2017


Vi er veldig glade for å kunne fortelle dere at Elias Holmen har sagt ja til å ha drama/teaterlekkurs for barn fra 2.-7. klasse.

Hvor: Hammartun barneskole, musikkrommet
Når: Tirsdager kl. 18.00-19.30
Tidsrom: 10 ganger; Uke 8 - 19 (minus uke 9 og uke 15) - siste tirsdag (10.gang) blir det fremvisning.

Kontaktperson er Hanne Rosenqvist og påmelding sendes til:
hanneros@hotmail.com

Hanne må ha:
Navn på barnet/barna:
Alder på barnet/barna:
Navn på foresatte:
Adressen til foresatte:
Eposten til foresatte:
Telefonnummer til foresatte:

Kurset er gratis for våre medlemmer og medlemskontigenten må være betalt i før 1. april.
Det kommer egen epost om medlemskontigent for 2017 senere.
Det er begrenset antall plasser.

Elias skriver følgende om kurset:
I dette kurset kommer jeg til å lære barna om teater, og hva teater er for noe.
I tillegg blir det mange artige og spennende teaterleker.
Hele kurset avsluttes med en forestilling som det skal jobbes med under kurset.
Målet mitt er at barna selv kan få ta stor del i å bestemme hvordan kurset skal bli, og det blir viktig for meg at barna er trygge på meg og hverandre.
Hovedfokus i kurset er å lære, leke og tenke.
Jeg vil også bruke teateret som en kreativ læringsarena , og lære metoder som de kan ta med videre i senere undervisning.
Men det viktigste for meg er at barna har det gøy, og at de føler at de får til det de vil, så mye teaterlek og moro blir det på kurset.Med vennlig hilsen
Lillehammer Amatørteater
styret