historien bak

Historien som ligger bak Lillehammer Amatørteater..Selv om Lillehammer Amatørteater formelt sett ikke ble stiftet før 1946 regner vi gjerne at våre "aner" går tilbake til Lillehammer Dramatiske Selskap som kom i gang tidlig på 1840 tallet. Primus motor den gang var den senere så kjente arbeiderleder Marcus Thrane som hadde privatskole på Lillehammer. Lillehammer Dramatiske Selskap var et teaterselskap i Holbergs skole der byens borgere fikk utfolde seg på de skrå bredder. Det er uvisst hvilke stykker som ble spilt, men mange av deltakerne var kunstnere som slo seg ned i Lillehammer mot slutten av 1800-tallet. Teatervirksomheten hang nok også sammen med aktiviteten innenfor musikklivet der Lillehammer Musikkforening inntok en sentral plass.

Opp gjennom historien har teatervirksomheten i Lillehammer vært preget av en rekke teaterinteresserte personligheter: Marcus Thrane som allerede er nevnt, og Ivar Mortensson Englund, norsk domsmann, som bodde i Lillehammer rundt 1900. I 1908 dro han i gang den første Håballsvaka (håvålsvaka), en sommerfest som tok sitt navn etter "håvåln" som er den rolige perioden mellom våronn og sommerslått. Under Håballsvaka i 1908 fikk også Ivar Mortensson Englund fremført sitt stykke "Varg i Veum" der byens kunstnere utfoldet seg som vikinger i stor stil. Et annet viktig arrangement under disse festlighetene var opptoget gjennom byen, et slags borgertog med kostymerte deltagere. Denne idéen førte Anders Sandvig videre når han senere hadde sine sommerfester på Maihaugen til St.Hans eller Olsok. Sandvigs opptog illustrerte gjerne det som skulle skje på Maihaugen, en forestilling eller kanskje en St.Hans fest med befolkning av stuene, lek og dans.

I mellomkrigstiden var det kanskje særlig revyene som preget aktiviteten. Her var det musikkforeningen eller kor som var kjernen. En nøkkelperson her var Einar Fagstad, som i perioder også arbeidet for Ernst Rolf rundt om i Skandinavia. Gjennom noen store satsinger på '20 og '30-tallet dannet det seg en ganske stor gruppe dyktige gjøglere som ble bærende krefter i en rekke revyer i flere tiår senere.

Lillehammer Amatørteater ble formelt stiftet i 1945/46. Dette ble en ny giv etter krigen. Teateret har siden da vært i kontinuerlig virksomhet med flere forestillinger hvert år. 50-tallet var i stor grad preget av revyer med et etter hvert meget godt skodd stjernegalleri av skuespillere. En gjenganger var Lillehammers byoperette "Høyt over røde tak", skrevet av Odd Grythe og Tor Strand, med musikk av Leif Ramsøy og Jorg Petter Røed. Forestillingen ble først satt opp i 1949 med Ingeborg Ramsøy og Harald Myhre i hovedrollene. Medlemmer av Lillehammer Orkesterforening sørget for den festlige musikken. Operetten er blitt vist ca. hvert tiende år etter dette, senest på Maihaugen i byavdelingen i 2001. Operetten er også vist på Folkemuseet på Bygdøy utenfor Oslo.

Lillehammer Amatørteater var så heldige å ha en kapasitet som Odd Grythe i sin midte. Han var en glimrende instruktør og vi minnes fra 1947 hans store oppsetning av Bjørnsons "Sigurd Jordsalfar"
som ble fremført på Maihaugens friluftsscene. Det lå nedenfor Bjørnstad og sydenfor Jørstad. Opp mot 5000 publikummere kunne få med seg forestillingene i det naturlige amfiet. Amatørteateret gjestet senere samme år vår svenske vennskapsby Leksand med "Sigurd Jordsalfar". Med seg hadde de fullt orkester, og det hele skal ha vært en stor suksess.

I 1962 ble Holbergs Den Pantsatte Bondedreng fremført.I 1963 en ny oppsetting av "Høyt over røde tak". Denne gang i Mona Lie Thommesens regi og stadig med Ingeborg Ramsøy i rollen som Helena. Grev Carl ble denne gang spilt av Jan Erik Berntsen (nåværende skuespiller på Trøndelag teater). Det var ved denne forestillingen at Vesla Holte, senere Mythen, engasjerte seg i amatørteateret. Hun var i mange år en eminent kostymedesigner og kostymesjef, og hadde mange krevende jobber som sufflør.

I 1964 ble en enkel utgave av "Snehvit og de syv dverger" satt i scene. Barnestjernen Bibbi Styve var den vakre Snehvit og Jan Erik Berntsen den kjekke prinsen. Regien var ved Mona Lie Thommesen. Lillehammer Amatørteater fremførte 1.juledag samme år et nydelig julespill sammen med Brøggers guttekor foran Garmokirken på Maihaugen. Regien var også her ved Mona Lie Thommesen. Julespillet ble fremført i flere år som 1.juledagstradisjon. Mona Lie Thommessen hadde disse årene flerfoldige produksjoner som regissør; i 1965 ble "Folk og Røvere i Kardemomme by" oppført. Samme år i desember kunne folk glede seg over Norman Krasnas lystspill "Kjære Ruth", og i 1965-66 ble "Sigurd Jordsalfar" satt opp på nytt. Høsten 1967 regisserte hun en dramatisering av Sigrid Undsets eventyr "Østenfor solen og vestenfor månen", med musikk av Reidar Brøgger. Denne forestillingen gjestet Berlin ved den store "Interdrama"- festivalen.

1970: "Arsenikk og gamle kniplinger". Regi Thorleiv Immerslund.

1972: "Kongens Hjerte" med Birgitte Svendsen, et julespill fra Oberhofer i regi av Ingeborg Ramsøy.

1975: urpremiere på Morten Jostads utgave av "Rottefangeren i Hameln". Denne ble spilt i Maihuagsalen. Stykket ble også satt opp igjen i 1986 i Lillehammer Kino. Regien var også da ved Morten Jostad.

1976: "Reisen til Julestjernen"

1979: Vårrevyen "Senestrekk" ved Ole Gunnar Nagelsett. Samme år ble både en ny utgave av "Snehvit og de syv dverger" med regi av Ingeborg Ramsøy, og Morten Jostads "Mjøsormen" fremført. Morten Jostad dramatiserte også Zinken Hopps historie om "Trollkrittet". Stykket ble spilt en hel uke om bord på Skibladner; tre forestillinger i løpet av turen fra Eidsvoll til
Hamar og Gjøvik, og videre til Lillehammer."Trollkrittet" ble også i 1980 vist under festspillene i Bergen.

1981: "Mirakelet skjer" av Maurice Maesterlick, senere samme år også "Månereisen".

1982: Året for Bjørnsonjubileet. Mona Lie Thommesen satte opp "Når en ny vin blomstrer". Den ble spilt for flere fulle hus i lille Maihaugsal. Samme sommer satte Morten Jostad opp H.C. Andersens "Hyrdinnen og Skorsteinsfeireren". Det ble en festlig forestilling spilt i hagen på Øvergård hos Egil Sorgendal.

1984: Ludvig Holbergs "Hexeri" ble spilt både i Maihaugsalen, Lillehammer og i Bergen. Regi Morten Jostad.

1985: "Folk og Røvere i Kardemomme by", regi ved Ole Gunnar Nagelsett. H.C.Andersens "Snedronningen", regi ved Olemic Thommesen og Sigrid Skjølås, ble også satt opp dette året. Forestillingene ble spilt i Loge Fremgangs lokaler i Jernbanegata.

1986: Morten Jostad og Øyvind Lie fremfører Mortens bearbeidelse av "Den gamle og den unge Peer Gynt" oppe i Vinstrafjellet.

1987: Vandrespillet "Sølvskatten" hadde urpremiere på Maihaugen 6.juni. Produksjonen var storstilt, og flere skuespillere enn noen gang var engasjerte, i befolkning av gamle hus og stuer og i enorme fellesscener rundt omkring på Maihaugen. Hovedrollene var gestaltet av de profesjonelle skuespillerne Øystein Røger og Lise Fjeldstad.

1988: Vandrespillet "Veslefrikk med fela", dramatisert av Morten Jostad, fremført med stor suksess også på Maihaugen.

1989: Shakespeares "En Sommernattsdrøm" ble oppført i det "nye" logehuset nedenfor Prestegårdshagen på Maihaugen. Brit Seierstad, scenograf fra Bergen, skapte praktfulle skogskulisser. Midt i den første forestillingen giftet to av av skuespillerne seg; Nina Høstmælingen og Olemic Thommessen, både i virkeligheten og i rollene som Hypolita og Thesefs! Dette satte klart en spiss på forestillingen! Senere samme år satte Olemic Thommessen opp Carel Capeks "Insektliv", som ble spilt av Lillehammer Amatørteaters ungdomsgruppe på Brenneriet Pub. Mona Lie Thommesen hadde dette året også oppsetning av Egners "Dyrene i Hakkebakkeskogen".

1990: året startet med folkekomedien "Solveig i Bjønnstu" av Johan Falkberget. Forestillingene ble spilt i Loge Fremgang.

1991: året ble innledet med forestillingen "Døtre" av Bjørg Vik, satt opp på Rica Victoria Hotell i februar. Regien var ved Anne Jeanette Christie. Årets store begivenhet var nyåpning av Kulturhuset Banken i slutten av året; 6.desember. Lillehammer Amatørteater var raskt på plass med Morten Jostads "Palmer og Snø". En forestilling som viste alle de merkelige aktiviteter banken hadde huset gjennom nær 100 år.Takket være "olympiske" økonomiske tilskudd fremstod Banken i nygammel prakt!

1994: Sigrid Undsets "Prinsessene i Berget det blå" ble spilt i Banken, med regi av Erik Lie.

1995: stor markering av 50 år etter krigens avslutning, i Maihaugsalen. Morten Jostads stykke "Fuglen i Generalens Hånd" ble omtalt som jubileets høydepunkt! Samme år spiltes revyen "Etterpåfloka". Kulturhuset Banken fylte dette året 100 år, noe som ble markert med en jubileumsvarieté med Brit Lossius som regissør.

1996: året for amatørteaterets eget jubileum - 50 år! Dette ble markert med suksessoperetten "Sommer i Tyrol" i samarbeid med koret Mjøsikale. Mona Lie Thommesen og Ole Gunnar Nagelsett hadde regien.

1998: Charles Dickens "Et Juleeventyr", med regi av Helena Klaren.

1999: I juni ble Morten Jostads vandrespill  "Vårherre og St.Peter" satt opp på Maihaugen. Rollene ble spilt av Helge Jordal og Frode Rasmussens. Regi av Morten Jostad. I november ble "Snehvit og de syv dverger" igjen satt opp, med regi av Mona Lie Thommesen.

2000: Shakespeares "As you like it" ble satt opp av Olemic Thommesen, spilt i egen hage!

2001: "Høyt over røde tak" ble igjen satt opp, denne gangen i byavdelingen på Maihaugen. Her var perfekte "kulisser". Regien var ved Mona Lie Thommesen.
Dette året kjøpte Lillehammer Amatørteater huset Loge Fremgang, for å samle store og små aktiviteter, og lage et felles møtested for medlemmer og andre interesserte.

2003: I januar dette året tok amatørteateret spranget over til det store dramaet "Pelikanen" av August Strindberg. Regien var ved Mona Lie Thommessen. Oppsettingen av "Pippi Langstrømpe" ble spilt i Loge Fremgang som det siste stykket med Lillehammer Amatørteater som huseiere. Det ble besluttet å selge Loge Fremgang, da det viste seg å være svært dyrt å drifte. Senere samme år ble det satt opp nok et stykke på Maihaugen, denne gangen på Bjørnstadtunet i romjulen.Ove Røsbaks "Lucianatt" ble da satt opp i anledning bispedømmets jubileum. Rulle Smith hadde regien.

2004: vandrespillet "Maria og de tre skrinene" av Kristin Søhoel ble vist på Maihaugen. Regi av Mona Lie Thommesen. Dette ble hennes avskjedsforestilling som regissør. Dette årets julespillet var "Alice i Eventyrland", oversatt og produsert av Jan Erik Svendsen. Hele 50 amatørmedlemmer var involvert på og bak scenen. På oppdrag fra Hunderfossen Familiepark, skrev Eivind Falk "Buldreshow", som ble spilt både denne sommeren og i 2005. Ti av ungdommene i amatøreteatret hadde sommerjobb med showet, og reiste rundt på ulike hotell i regionen med forestillingen.

2005: denne vinteren skrev Eivind Falk på bestilling fra styret i Lillehammer Amatørteater; "Æ'kke jula kul'a?" . Forestillingene ble vist på Bingo'n i Lillehammer sentrum.I 2006 fylte Lillehammer Amatørteater 60 år. I den forbindelse engasjerte styret seg i forberedelsene og gjennomføringen av jubileumsforestillingen ”Herr Puntila og sjåføren Matti”. Forestillingen var et samarbeid med Oppland Teaterverksted, og med Liv Nylund som regissør. Jubileet ble markert med stor jubileumsmiddag i Café Banken med taler, teaterinnslag og ikke minst sanger fra mange innholdsrike år i amatørteaterets historie. Barna feiret jubileet med jubileumsjuletrefest.

En liten gjeng med amatørerskuespillere fikk denne vinteren være med på Vinterspillenes forestilling ”Bukkerittet”. Denne foregikk ved Mesnaelva med Agnete Haaland som mor Åse, Per Christian Ellefsen som Peer Gynt og musikk ved bandet Lomsk.

2007: "Reisen til Julestjernen" ble spilt som juleforestilling dette året. Regien var ved Ole Gunnar Nagelsett. Dette var et spennende samarbeidsprosjekt mellom Lillehammer Amatørteater, Lillehammer Byorkester og Lillehammer og Gjøvik Dansesenter. Rundt 50 aktører var i aktivitet på scenen, herunder 25 smånisser!

2008: Wergelandåret ble innledet fra Lillehammer Amatørteaters side med "Svalelett og spurveglad", en forestilling spilt på Maihaugen i regi av Morten Jostad. Forestillingen ble også spilt i Slottsparken i Oslo denne sommeren.
2009: "Reisen til Julestjernen" var årets juleforestilling. Regi av Jan Erik Svendsen. Produksjonen ble spilt i Kulturhuset Banken, og var en videreføring av samarbeidet med Lillehammer Byorkester og Lillehammer og Gjøvik Dansesenter. Seniorteatret var en nyvinning dette året, initiert av Lillehammer Amatørteater. Prosjektet engasjerte seniorskuespillere fra Lillehammer og Øyer. Seniorteatret var prosjektert gjennom midler fra Den Kulturelle Spaserstokken, og gjorde regi med Henrik Slåen mulig.

2009:
Reisen til julestjernen av Sverre Brandt, musikk av Johan Halvorsen
Regi: Jan Erik Svendsen
Produsent: Nina Thommessen

2010: "Snøhvit og de syv dverger" ble satt opp som juleforstilling, med premiere i Kulturhuset Banken. Regien var ved Jan Erik Svendsen. Seniorteateret presenterte en forestilling fremført under Rullatorfestivalen på Lillehammer i mai. Bjørnsonåret ble markert med tablåer ute på Maihaugen på Litteraturfestivalens familiedag. Utdrag fra "Synnøve Solbakken" og "En glad gutt" ble vist. Regi var ved henholdsvis Mona Lie Thommessen og Kristine Grændsen.


2011:
Bernarda Albas hus av Federik Garcia Lorca
Regi: Helena Klarén
Produsent: Terje Aspeslåen

Folk og røvere i Kardemomme by av Torbjørn Egner
Regissør og Produsent: Ole Gunnar Nagelsett

2012:
Den Skallede Sangerinnen av Eugene Inesco
Regi: Marit Birch Eide
Produsent: Janne Aasebø Johnsen

2013:
Kvinnestemmer av Janne Aasebø Johnsen
Regi: Helena Klarén

Heksen Innmaria og Frankogfri av Anne-Cath Vestly
Regi: Helena Klarén
Produsent: Terje Aspeslåen

Bernarda Albas hus av Federik Garcia Lorca
Regi: Helena Klarén
Produsent: Terje Aspeslåen

2014:
Peter Pan av J.M. Barrie
Regi: Helena Klarén
Produsent: Nina Thommessen

2015:
Nye kvinnestemmer av Janne Aasebø Johnsen
Regi: Helena Klarén
Produsent: Janne Aasebø Johnsen

Lesing av #vakker av Janne Aasebø Johnsen

Reisen til Julestjernen av Sverre Brandt, musikk av Johan Halvorsen
Regi: Carol Kvande
Produsent: Nina Thommessen og Janne Aasebø Johnsen

2016:
70-års jubileum

#vakker av Janne Aasebø Johnsen
Regi: Eline Holbø Wendelbo
Produsent: Janne Aasebø Johnsen

Hyrdinnen og Skorsteinsfeieren av HC Andersen, dramatisert av Morten Jostad

Regi: Morten Jostad og Mona Lie Thommessen