mandag 23. februar 2015

ingen rolle er for liten :-)

PS: Rollen som grantre er veldig spennende :-) så møt opp liten og stor, på Søre Ål skole mandag 9. mars 2015 klokken 18:00. Du kan heller ikke være for gammel! vi ønsker oss hele spennet fra 5-100 år!
Beste hilsen Tonje Falk, leder i LAT

Reisen til Julestjernen 2015

Det er med stor glede og entusiasme at styret i Lillehammer Amatørteater kan melde om at vi nå begynner arbeidet med å øve inn "Reisen til julestjernen" av Sverre Brandt. Musikken er av Johan Halvorsen. Det blir premiere 19. november. 

Regissør er Carol Kvande. 
Produsent er Nina Thommessen. 

Vi starter opp med informasjonsmøte på Søre Ål skole mandag 9. mars 2015 klokken 18:00. 
Inngang er oppe på skoleplassen. 
Der står det noen og tar imot dere. 

På informasjonsmøtet kommer vi til å informere om både det som skal skje på scenen og det som skjer bak. 
Møtet er for både store og små skuespillere, foresatte til små skuespillere og alle som vil være med i produksjonen på andre måter (kostymer, kulisser, sminke etc.). 

Påmelding skjer på dette møtet. 
Der legger vi ut lister slik at dere kan skrive dere på hva dere vil være med på. 

Det kommer til å bli øvelser på Søre Ål skole på mandager (18-20) og lørdager (10-15). 
Vi kommer ikke til å ha øvelser hver mandager eller alle lørdager i perioden. 
Endelig øveplan legger vi frem på informasjonsmøtet. 
Siste øvelse før sommeren er 15.6 og første øvelse etter sommeren er 31.8. 

Velkommen! 
Med vennlig hilsen
Lillehammer Amatørteater
styret

tirsdag 10. februar 2015

husk årsmøte i Lillehammer Amatørteater 16.03.15 kl 19.00 i BankenDAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

Tid: 16.03.15 kl. 19.00

 

Sted: «Salongen» i Kulturhuset banken

 

  1. valg av ordstyrer og referent
  2. valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
  3. godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. årsmelding for 2014
  5. regnskap for 2014
  6. kontingent for kommende år
  7. innkomne forslag (behandles tidligere dersom de berører foran nevnte saker)
  8. valg av:

-          leder

-          nestleder

-          medlemmer og varamedlemmer til styret

-          valgkomité på 3 medlemmer

-          revisjonsnemd på 2 medlemmer

    

VELKOMMEN!

         hilsen styret i Lillehammer Amatørteater