onsdag 22. november 2017


REISEN TIL MÅNEN
Lillehammer Amatørteater viser «Reisen til månen».
I 2016 ble det oppdaget et fullstendig ukjent skuespill av Tryggve Andersen (1866-1920), forfatter av «I Cancelliraadens Dage». «Reisen til månen» ble skrevet i 1885 da Tryggve var 18 år. Stykket er en science fiction med sanger og masse humor.

Kom og opplev en teaterhistorisk sensasjon!
Forestillinger:
Torsdag 23. november kl. 18.30 - Premiere!
Fredag 24. november kl. 18.30
Lørdag 25. november Kl. 18.30
Søndag 26. november Kl. 18.30

Regi: Morten Jostad...
Scenografi: Finn Lande Andersen
Musikalsk ledelse: Lage Robak og Elisa Aspenes Robak
Lys: Tore Rakvåg
Kostymeansvarlig: Therese Bendiksen


Billetter på www.gdbillett.no
 
Bilder fra øving i Banken: 

tirsdag 3. oktober 2017

Referat fra årsmøte 21.03.17


Referat fra årsmøte i Lillehammer Amatørteater 21.03.2017

Tilstede: Mona Lie Thommesen, Terje Aspeslåen, Nina Thommesen, Nine Dreyer Henjum, Petter Vaglum, Janne Aasebø Johnsen, Morten Jostad, Tone Kolaas, Tonje Falk, Hanne Rosenqvist og Cathinka Bjørnsgaard. Øyvind Hansen og Maria Jostad hadde meldt forfall.

 

Sak 1. Tonje velges til ordstyrer og Cathinka til referent

Sak 2. Mona og Terje utnevnes til å underskrive protokoll (referatet).

Sak 3. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 4. Styrets årsberetning for mars 2016 – mars 2017 gjennomleses. Noen få korrigeringer gjøres. Vedlagt.

Sak 5. Styrets økonomiansvarlig, Janne, gjør rede for årsregnskapet. Regnskapet er godkjent av revisorene Jan Erik Midjo og Elisabeth Grændsen.

Det bes om redegjørelse for underskuddet i 2016 og Janne sier det først og fremst skyldes utgifter ifbm 70årsjubileet hvor styret bestemte at festen skulle være kostnadsfri for medlemmene.

Spørsmål om forsikringssummen som er null (0); grunnen er at alle medlemmer i Amatørteateret er forsikret gjennom Amatørteaterforbundet.

Vedlagt dette referatet ligger årsregnskapet og detaljregnskap for hver av prosjektene som er gjennomført dette året.

Årsmøtet godkjenner regnskapet.

Sak 6. Kontingent kommende år blir som i foregående år.

            200 kr for barn under 18 år og studenter

            300 kr for voksne

            500 kr for familier

 

Sak 7. Valg av nytt styre, revisjonsnemd og valgnemd

Morten går gjennom valgnemndas forslag. Årsmøtet har ingen innsigelser eller andre forslag.

 

Styret til Lillehammer Amatørteater for 2017 vil derfor bestå av:

Tone Kolaas                                                    Leder               (1 år)

Janne Aasebø Johnsen                                   Økonomiansvarlig (2 år)

Hanne Rosenqvist                                          Styremedlem  (ikke på valg) 

Petter Vaglum                                               Styremedlem  (ikke på valg)

Øyvind Hansen                                               Styremedlem (ikke på valg)

Jakob Maanum Trulsen                                 Styremedlem, ungdomsrepresentant (1 år)

Cathinka Bjørnsgaard                                    Styremedlem (2 år)

Mona Lie Thommessen                                 1.varamedlem

Henrik Natvig                                                 2.vara

Marita Korneliussen                                      3.vara

 

Valgnemnd 2017-2018

Morten Jostad

Svein Arild Hermanrud

Terje Aspeslåen

 

Det deles ut blomster til avtroppende leder Tonje og avtroppende styremedlemmer Nina Thommessen, Maria Jostad, samt avtroppende valgnemndsleder Eivind Falk.

 

 

Ref. Cathinka Bjørnsgaard

tirsdag 21. mars 2017  1. Styret i Lillehammer Amatørteater for 2017:

Tone Kolaas (1 år)
Leder
Hanne Rosenqvist (Ikke på valg)
Nestleder
Janne Aasebø Johnsen (2 år)
Økonomiansvarlig
Cathinka Bjørnsgaard (2 år)
Sekretær
Petter Vaglum (Ikke på valg)
Styremedlem
Øyvind Hansen (Ikke på valg)
Styremedlem
Jakob Maanum Trulsen (1 år)
Styremedlem, ungdomsrepresentant
Mona Lie Thommessen
1. varamedlem
Henrik Natvig
Marita Korneliussen
2. varamedlem
3. varamedlem

Alle er spurt, og har takket ja.

  1. Revisjonsnemd:

Elisabeth Grændsen 
Jan Erik Midjo


  1. Valgkomité:

Svein Arild Hermanrud og Morten Jostad fortsetter gjerne i valgkomiteen.
Eivind Falk gir seg etter 12 år som leder av valgkomiteen.


Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen er:

Terje Aspeslåen

mandag 20. mars 2017

Årsberetning 2016
Årsberetning for 2016

Lillehammer Amatørteaters styre har i perioden mars 2016 – mars 2017 bestått av:

Tonje Falk                                1 år                   Leder                                              på valg
Hanne Rosenqvist                    2 år                   Nestleder
Janne Aasebø Johnsen             1 år igjen          Økonomiansvarlig                           på valg
Petter Vaglum                          2 år                   Styremedlem
Nina Thommessen                   1år igjen           Styremedlem                                    på valg
Øyvind Hansen                        2 år                   Styremedlem
Maria Jostad                            1 år                   Styremedlem, ungdomsrepresentant, på valg
Cathinka Bjørnsgaard             1 år                    1.varamann
Kari Liljedahl                          1 år                    2. varamedlem(gikk ut av styret høsten 2016)
Henrik Natvig                         1 år                    3. varamedlem

Styret har hatt 12 møter i perioden mars 2016– mars 2017.  Innkalling og referat ved Tonje Falk

Årsmøte 2016
Årsmøtet ble avholdt 9. mars 2016 Hos Nina Thommessen i Ringsvegutua 16, med enkel servering.

Ord og Toner
Tonje Falk er LAT`s representant i styret for Ord og Toner, Øyvind Hansen har representert LAT dersom Tonje Falk har vært forhindret. 17.mai, var Kari Liljedahl LAT`s representant på Ord og Toner konserten på Maihaugen, med medansvar for billettsalg og opptelling i kassen Arrangementet gikk med et underskudd på i underkant av 20 000.- Morten Jostad representerte Lillehammer Amatørteater.
Kulturhjerte representerer årets Ord og Toner med Da trollet ble til stein, 8-10 minutters bidrag.

Webside
Tonje Falk er redaktør for siden. Siden har blitt jevnlig oppdatert, og besøkstallet på siden øker stadig. Ønsket er at bloggen skal fungere som en informasjonskanal som kan bidra til at vi får en aktiv og økt medlemsmasse. LAT`s historie ble oppdatert av Janne Aasebø Johnsen og Tonje Falk i forbindelse med 70 års jubileet.

Teaterdagene 2016
LAT`s bidrag var #vakker, skrevet av Janne Aasebø Johnsen, regissert av Eline Wendelboe og spilt av Hanne Rosenqvist, Mette Langsethagen og Anne Hårdnes.

Nina Thommessen fikk Bøhrre prisen.


70 årsjubileet:
Ble feiret i Kulturhuset Banken. Vi hadde tapas i Holbøsalen, og det hele ble ledet av Ole Gunnar Nagelseth, med mange fantastiske innslag fra tidligere og nåværende medlemmer av LAT, tidligere ledere, og skuespillerne Birgitte Svensen, Mona Lie Thommessen og Morten Jostad.
Her er leders takk til alle som bidro til feiringen:
Kjære teatervenner og medlemmer i LAT.
Jubileumsfesten og forestillingene er over. Det var en utrolig flott opplevelse. Takk til alle både foran, på og bak scenen. Alle har gjort en formidabel jobb for å få alt til å fungere. LAT er 70 år ung, vi har 200 medlemmer, og det er stor aktivitet. På jubileumsfesten var det flere av de unge medlemmene som fortalte hvor viktig teater har vært for dem, at det å holde foredrag i klassen eller foran andre var lett fordi de hadde erfaring fra teateret. Samarbeid på tvers av alder er også en fantastisk opplevelse, om du er 80 eller 10, så er du like viktig. Vi har også en stor gruppe som liker å jobbe med rekvisitter og sy kostymer, og en liten gruppe som er aktive på lys og lyd. Vi var så heldig å få tildelt et stipend fra den "voksne garde" lys og lydmenn, slik at LAT kan sette i gang kurs for ungdom i lys og lyd. Takk nok en gang alle sammen for en fantastisk teaterhelg. Teater er selve livet.

Hyrdinnen og Skorstensfeieren, var Morten Jostads jubileumsgave til LAT, han er dramatiker og hadde selv regien, med Mona Lie Thommessen som assistent. Det ble en eventyrlig vakker forestilling, spilt i Kulturhuset Banken, 12-13.nov 2016. Arnhild Vik komponerte, arrangerte og spilte klaver. Søndagen hadde Morten Jostad også en flott H.C.Andersen forestilling. Tore Rakvaag hadde absvaret for lys og lyd.

Æresmedlemmer:
2 nye æresmedlemmer, Maria Bang og Nina Thommessen.  De fikk gavekort fra Hett glass og et diplom utformet av Eivind og Tonje Falk.

Kulturhjerte:
LAT bidrar i et samarbeid med Kulturhuset Banken (Lillehammer Kommune) og flyktninger bosatt i Lillehammer. Janne Aasebø Johnsen er vår representant, og også aktivt med bla. i styringsgruppa og som forfatter. Forestillingen har premiere 9. juni 2017, og heter  «Da trollet ble til stein». Carol Kvande er regissør og produsent. Kulturhjerte 2, er også under planlegging, LAT velger å fortsette samarbeidet.
Kostymelageret:
I år har vi lagt til rette for oppheng og organisering av kostymene i det nye lageret. Det har blitt snekret stativer og vasket. Rengjøring, rensing av kostymer og opphenging/registrering blir viktige oppgaver for LAT i 2017.


Valgkomiteen for valg av styrerepresentanter på årsmøte 20.mars 2017:
Eivind Falk
Svein Arild Hermanrud
Morten Jostad

For styret:
Leder
Tonje Falk 5.3.2017

fredag 3. februar 2017

innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte2017


Dato: 20.mars                

Sted: Ringsvegutua16, 2614 Lillehammer, hos Nina Thommessen

Tid: 19.00- 20.30


Dagsorden:

1)     Valg av ordstyrer og referent

2)     Valg av to representanter til å undertegne protokollen

3)     Godkjenning av innkalling og dagsorden

4)     Styrets årsberetning 2016 v/ Tonje Falk

5)     Regnskap 2016 v/ Janne Aasebø Johnsen

6)     Kontingent kommende år

7)     Valg av

Medlemmer og varamedlemmer til styret

Valgkomite på 3 medlemmer

Revisjonsnemd på to medlemmer
Valgnemnda består av: Eivind Falk, Svein Arild Hermanrud, Morten Jostad.


Underholdning ved Morten Jostad 

Enkel servering etter årsmøte.


Velkommen! 
Styret.