mandag 20. mars 2017

Årsberetning 2016
Årsberetning for 2016

Lillehammer Amatørteaters styre har i perioden mars 2016 – mars 2017 bestått av:

Tonje Falk                                1 år                   Leder                                              på valg
Hanne Rosenqvist                    2 år                   Nestleder
Janne Aasebø Johnsen             1 år igjen          Økonomiansvarlig                           på valg
Petter Vaglum                          2 år                   Styremedlem
Nina Thommessen                   1år igjen           Styremedlem                                    på valg
Øyvind Hansen                        2 år                   Styremedlem
Maria Jostad                            1 år                   Styremedlem, ungdomsrepresentant, på valg
Cathinka Bjørnsgaard             1 år                    1.varamann
Kari Liljedahl                          1 år                    2. varamedlem(gikk ut av styret høsten 2016)
Henrik Natvig                         1 år                    3. varamedlem

Styret har hatt 12 møter i perioden mars 2016– mars 2017.  Innkalling og referat ved Tonje Falk

Årsmøte 2016
Årsmøtet ble avholdt 9. mars 2016 Hos Nina Thommessen i Ringsvegutua 16, med enkel servering.

Ord og Toner
Tonje Falk er LAT`s representant i styret for Ord og Toner, Øyvind Hansen har representert LAT dersom Tonje Falk har vært forhindret. 17.mai, var Kari Liljedahl LAT`s representant på Ord og Toner konserten på Maihaugen, med medansvar for billettsalg og opptelling i kassen Arrangementet gikk med et underskudd på i underkant av 20 000.- Morten Jostad representerte Lillehammer Amatørteater.
Kulturhjerte representerer årets Ord og Toner med Da trollet ble til stein, 8-10 minutters bidrag.

Webside
Tonje Falk er redaktør for siden. Siden har blitt jevnlig oppdatert, og besøkstallet på siden øker stadig. Ønsket er at bloggen skal fungere som en informasjonskanal som kan bidra til at vi får en aktiv og økt medlemsmasse. LAT`s historie ble oppdatert av Janne Aasebø Johnsen og Tonje Falk i forbindelse med 70 års jubileet.

Teaterdagene 2016
LAT`s bidrag var #vakker, skrevet av Janne Aasebø Johnsen, regissert av Eline Wendelboe og spilt av Hanne Rosenqvist, Mette Langsethagen og Anne Hårdnes.

Nina Thommessen fikk Bøhrre prisen.


70 årsjubileet:
Ble feiret i Kulturhuset Banken. Vi hadde tapas i Holbøsalen, og det hele ble ledet av Ole Gunnar Nagelseth, med mange fantastiske innslag fra tidligere og nåværende medlemmer av LAT, tidligere ledere, og skuespillerne Birgitte Svensen, Mona Lie Thommessen og Morten Jostad.
Her er leders takk til alle som bidro til feiringen:
Kjære teatervenner og medlemmer i LAT.
Jubileumsfesten og forestillingene er over. Det var en utrolig flott opplevelse. Takk til alle både foran, på og bak scenen. Alle har gjort en formidabel jobb for å få alt til å fungere. LAT er 70 år ung, vi har 200 medlemmer, og det er stor aktivitet. På jubileumsfesten var det flere av de unge medlemmene som fortalte hvor viktig teater har vært for dem, at det å holde foredrag i klassen eller foran andre var lett fordi de hadde erfaring fra teateret. Samarbeid på tvers av alder er også en fantastisk opplevelse, om du er 80 eller 10, så er du like viktig. Vi har også en stor gruppe som liker å jobbe med rekvisitter og sy kostymer, og en liten gruppe som er aktive på lys og lyd. Vi var så heldig å få tildelt et stipend fra den "voksne garde" lys og lydmenn, slik at LAT kan sette i gang kurs for ungdom i lys og lyd. Takk nok en gang alle sammen for en fantastisk teaterhelg. Teater er selve livet.

Hyrdinnen og Skorstensfeieren, var Morten Jostads jubileumsgave til LAT, han er dramatiker og hadde selv regien, med Mona Lie Thommessen som assistent. Det ble en eventyrlig vakker forestilling, spilt i Kulturhuset Banken, 12-13.nov 2016. Arnhild Vik komponerte, arrangerte og spilte klaver. Søndagen hadde Morten Jostad også en flott H.C.Andersen forestilling. Tore Rakvaag hadde absvaret for lys og lyd.

Æresmedlemmer:
2 nye æresmedlemmer, Maria Bang og Nina Thommessen.  De fikk gavekort fra Hett glass og et diplom utformet av Eivind og Tonje Falk.

Kulturhjerte:
LAT bidrar i et samarbeid med Kulturhuset Banken (Lillehammer Kommune) og flyktninger bosatt i Lillehammer. Janne Aasebø Johnsen er vår representant, og også aktivt med bla. i styringsgruppa og som forfatter. Forestillingen har premiere 9. juni 2017, og heter  «Da trollet ble til stein». Carol Kvande er regissør og produsent. Kulturhjerte 2, er også under planlegging, LAT velger å fortsette samarbeidet.
Kostymelageret:
I år har vi lagt til rette for oppheng og organisering av kostymene i det nye lageret. Det har blitt snekret stativer og vasket. Rengjøring, rensing av kostymer og opphenging/registrering blir viktige oppgaver for LAT i 2017.


Valgkomiteen for valg av styrerepresentanter på årsmøte 20.mars 2017:
Eivind Falk
Svein Arild Hermanrud
Morten Jostad

For styret:
Leder
Tonje Falk 5.3.2017