tirsdag 21. mars 2017  1. Styret i Lillehammer Amatørteater for 2017:

Tone Kolaas (1 år)
Leder
Hanne Rosenqvist (Ikke på valg)
Nestleder
Janne Aasebø Johnsen (2 år)
Økonomiansvarlig
Cathinka Bjørnsgaard (2 år)
Sekretær
Petter Vaglum (Ikke på valg)
Styremedlem
Øyvind Hansen (Ikke på valg)
Styremedlem
Jakob Maanum Trulsen (1 år)
Styremedlem, ungdomsrepresentant
Mona Lie Thommessen
1. varamedlem
Henrik Natvig
Marita Korneliussen
2. varamedlem
3. varamedlem

Alle er spurt, og har takket ja.

  1. Revisjonsnemd:

Elisabeth Grændsen 
Jan Erik Midjo


  1. Valgkomité:

Svein Arild Hermanrud og Morten Jostad fortsetter gjerne i valgkomiteen.
Eivind Falk gir seg etter 12 år som leder av valgkomiteen.


Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen er:

Terje Aspeslåen