torsdag 23. januar 2020

Nå kan du være med på Robin Hood!

Da er det endelig offisielt!!!
Lillehammer Amatørteater tar turen ut i Sherwoodskogen og setter opp Robin Hood høsten 2020!
Dette blir en flott familieforestilling og vi trenger mange folk både på og bak scenen!

Har du en røver i magen? Er du fredløs, eller føler du deg som en sheriff? Bli med oss og lag en forestilling som sent vil bli glemt!
Små og store skuespillere i alderen 8-100 år er alle velkomne!
Vi trenger også folk som vil snekre kulisser, sy kostymer eller lage plakat, pluss alle de andre oppgavene som dukker opp.
Møt opp på vårt medlemsmøte/ oppstartmøte
onsdag 22.januar 2020 kl 18 på Lillehammer Læringssenter, Fossvegen 18.
Der får du mer informasjon om roller, øveplan etc.
Selve øvelsene starter i uke 10 og vil være på onsdager kl 18-20 på Læringssenteret.
Forestillingene blir i uke 46, dvs ca 15. november 2020.

Vel møtt i januar!
Del denne siden slik at så mange som mulig får anledning til å være med!

tirsdag 18. juni 2019

Sommerbrev fra Amatørteateret:


Hei
Vi håper alle får en fin sommer, når den tid kommer, men før vi tar ferie ønsker vi at dere allerede nå skal sette av noen datoer i kalenderen.

REVY:
Vi har tidligere informert om at vi ønsker å lage og sette opp en revy, med premiere før påske og oppstart etter høstferien.
Det blir medlemsmøte på Hammartun skole tirsdag 20. august klokken 18.00.
Møt opp ved hovedinngangen i skolegården.
Formålet med møtet er å gi informasjon, men også at dere kan fortelle hva dere har lyst til å være med å gjøre i forbindelse med denne revyen.
Alle som vil være med er hjertelig velkomne til å delta.
Øvedager kommer til å bli torsdager.

HEDDA GABLER:
Vi setter opp Hedda Gabler i Kulturhuset Banken (Holbøsalen og Salongen) i september.
Vi legger ut billetter på GD-billett etterhvert og håper å se så mange som mulig av dere på denne forestillingen.
Premiere er 13.9, klokken 19.00.
Deretter spiller vi forestillinger 14.9, 15.9, 27.9, 28.9 og 29.9 klokken 19.00.
Æresmedlemmer kan ta kontakt med Janne Aasebø Johnsen ang. billetter (jannej@broadpark.no).

TEATERDAGER:
20.-22. september er det Teaterdager på Lillehammer.
https://www.teaterdagene.no
Teaterdagene innebærer fantastiske forestillinger, en hel helg med kurs og det beste av alt er at dere kan søke styret om å få dekket kursavgiften.
I år skal det være kurs i:
Monolog
Teatersminke
Improvisasjon
Standup/humor/fremføring
Kostyme/redesign
Spel og friluftsteater
Vouge
Scenekamp
Klovnens visdom
Barneteaterledelse
https://www.teaterdagene.no/program/kurs/
Send en enkel søknad (navn, epostadresse, hvilket kurs du ønsker å delta på) til jannej@broadpark.no.Med vennlig hilsen
Lillehammer Amatørteater
styret

mandag 18. mars 2019

Informasjon fra årsmøte i LAT

Hei

Lillehammer amatørteater hadde årsmøte 12.3.19.
Referat sendes ut etterhvert, men det er noen ting vi ønsker å informere dere om allerede nå.

Vi vet at mange venter på informasjon om syngespillet Brakar og Joanna. Styret kan ikke gjennomføre denne produksjonen. Det har sammenheng med at vi ikke kan få en slik produksjon i balanse økonomisk. Syngespill krever tekniske hjelpemidler, f.eks. mikrofoner, vi ikke har økonomi til å leie.

Det nye styret skal snakke om hvilket tilbud vi da kan gi barn og unge i amatørteateret. Dere får ytterligere informasjon etter neste styremøte som er i slutten av mars.

Det nye styret består av:
Hanne Rosenqvist, leder
Cathinka Bjørnsgaard
Mona Lie Thommessen
Terje Aspeslåen
Øyvind Hansen
Janne Aasebø Johnsen
En ungdomsrepresentant (ikke avklart hvem, men leder i valgkomiteen Ole Gunnar Nagelsett jobber med å få på plass en representant)
Henrik Natvig (1. vara)
2. vara (ikke avklart ennå)
Med vennlig hilsen
Lillehammer Amatørteater
styret

onsdag 22. november 2017


REISEN TIL MÅNEN
Lillehammer Amatørteater viser «Reisen til månen».
I 2016 ble det oppdaget et fullstendig ukjent skuespill av Tryggve Andersen (1866-1920), forfatter av «I Cancelliraadens Dage». «Reisen til månen» ble skrevet i 1885 da Tryggve var 18 år. Stykket er en science fiction med sanger og masse humor.

Kom og opplev en teaterhistorisk sensasjon!
Forestillinger:
Torsdag 23. november kl. 18.30 - Premiere!
Fredag 24. november kl. 18.30
Lørdag 25. november Kl. 18.30
Søndag 26. november Kl. 18.30

Regi: Morten Jostad...
Scenografi: Finn Lande Andersen
Musikalsk ledelse: Lage Robak og Elisa Aspenes Robak
Lys: Tore Rakvåg
Kostymeansvarlig: Therese Bendiksen


Billetter på www.gdbillett.no
 
Bilder fra øving i Banken: 

tirsdag 3. oktober 2017

Referat fra årsmøte 21.03.17


Referat fra årsmøte i Lillehammer Amatørteater 21.03.2017

Tilstede: Mona Lie Thommesen, Terje Aspeslåen, Nina Thommesen, Nine Dreyer Henjum, Petter Vaglum, Janne Aasebø Johnsen, Morten Jostad, Tone Kolaas, Tonje Falk, Hanne Rosenqvist og Cathinka Bjørnsgaard. Øyvind Hansen og Maria Jostad hadde meldt forfall.

 

Sak 1. Tonje velges til ordstyrer og Cathinka til referent

Sak 2. Mona og Terje utnevnes til å underskrive protokoll (referatet).

Sak 3. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 4. Styrets årsberetning for mars 2016 – mars 2017 gjennomleses. Noen få korrigeringer gjøres. Vedlagt.

Sak 5. Styrets økonomiansvarlig, Janne, gjør rede for årsregnskapet. Regnskapet er godkjent av revisorene Jan Erik Midjo og Elisabeth Grændsen.

Det bes om redegjørelse for underskuddet i 2016 og Janne sier det først og fremst skyldes utgifter ifbm 70årsjubileet hvor styret bestemte at festen skulle være kostnadsfri for medlemmene.

Spørsmål om forsikringssummen som er null (0); grunnen er at alle medlemmer i Amatørteateret er forsikret gjennom Amatørteaterforbundet.

Vedlagt dette referatet ligger årsregnskapet og detaljregnskap for hver av prosjektene som er gjennomført dette året.

Årsmøtet godkjenner regnskapet.

Sak 6. Kontingent kommende år blir som i foregående år.

            200 kr for barn under 18 år og studenter

            300 kr for voksne

            500 kr for familier

 

Sak 7. Valg av nytt styre, revisjonsnemd og valgnemd

Morten går gjennom valgnemndas forslag. Årsmøtet har ingen innsigelser eller andre forslag.

 

Styret til Lillehammer Amatørteater for 2017 vil derfor bestå av:

Tone Kolaas                                                    Leder               (1 år)

Janne Aasebø Johnsen                                   Økonomiansvarlig (2 år)

Hanne Rosenqvist                                          Styremedlem  (ikke på valg) 

Petter Vaglum                                               Styremedlem  (ikke på valg)

Øyvind Hansen                                               Styremedlem (ikke på valg)

Jakob Maanum Trulsen                                 Styremedlem, ungdomsrepresentant (1 år)

Cathinka Bjørnsgaard                                    Styremedlem (2 år)

Mona Lie Thommessen                                 1.varamedlem

Henrik Natvig                                                 2.vara

Marita Korneliussen                                      3.vara

 

Valgnemnd 2017-2018

Morten Jostad

Svein Arild Hermanrud

Terje Aspeslåen

 

Det deles ut blomster til avtroppende leder Tonje og avtroppende styremedlemmer Nina Thommessen, Maria Jostad, samt avtroppende valgnemndsleder Eivind Falk.

 

 

Ref. Cathinka Bjørnsgaard

tirsdag 21. mars 2017  1. Styret i Lillehammer Amatørteater for 2017:

Tone Kolaas (1 år)
Leder
Hanne Rosenqvist (Ikke på valg)
Nestleder
Janne Aasebø Johnsen (2 år)
Økonomiansvarlig
Cathinka Bjørnsgaard (2 år)
Sekretær
Petter Vaglum (Ikke på valg)
Styremedlem
Øyvind Hansen (Ikke på valg)
Styremedlem
Jakob Maanum Trulsen (1 år)
Styremedlem, ungdomsrepresentant
Mona Lie Thommessen
1. varamedlem
Henrik Natvig
Marita Korneliussen
2. varamedlem
3. varamedlem

Alle er spurt, og har takket ja.

  1. Revisjonsnemd:

Elisabeth Grændsen 
Jan Erik Midjo


  1. Valgkomité:

Svein Arild Hermanrud og Morten Jostad fortsetter gjerne i valgkomiteen.
Eivind Falk gir seg etter 12 år som leder av valgkomiteen.


Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen er:

Terje Aspeslåen

mandag 20. mars 2017

Årsberetning 2016
Årsberetning for 2016

Lillehammer Amatørteaters styre har i perioden mars 2016 – mars 2017 bestått av:

Tonje Falk                                1 år                   Leder                                              på valg
Hanne Rosenqvist                    2 år                   Nestleder
Janne Aasebø Johnsen             1 år igjen          Økonomiansvarlig                           på valg
Petter Vaglum                          2 år                   Styremedlem
Nina Thommessen                   1år igjen           Styremedlem                                    på valg
Øyvind Hansen                        2 år                   Styremedlem
Maria Jostad                            1 år                   Styremedlem, ungdomsrepresentant, på valg
Cathinka Bjørnsgaard             1 år                    1.varamann
Kari Liljedahl                          1 år                    2. varamedlem(gikk ut av styret høsten 2016)
Henrik Natvig                         1 år                    3. varamedlem

Styret har hatt 12 møter i perioden mars 2016– mars 2017.  Innkalling og referat ved Tonje Falk

Årsmøte 2016
Årsmøtet ble avholdt 9. mars 2016 Hos Nina Thommessen i Ringsvegutua 16, med enkel servering.

Ord og Toner
Tonje Falk er LAT`s representant i styret for Ord og Toner, Øyvind Hansen har representert LAT dersom Tonje Falk har vært forhindret. 17.mai, var Kari Liljedahl LAT`s representant på Ord og Toner konserten på Maihaugen, med medansvar for billettsalg og opptelling i kassen Arrangementet gikk med et underskudd på i underkant av 20 000.- Morten Jostad representerte Lillehammer Amatørteater.
Kulturhjerte representerer årets Ord og Toner med Da trollet ble til stein, 8-10 minutters bidrag.

Webside
Tonje Falk er redaktør for siden. Siden har blitt jevnlig oppdatert, og besøkstallet på siden øker stadig. Ønsket er at bloggen skal fungere som en informasjonskanal som kan bidra til at vi får en aktiv og økt medlemsmasse. LAT`s historie ble oppdatert av Janne Aasebø Johnsen og Tonje Falk i forbindelse med 70 års jubileet.

Teaterdagene 2016
LAT`s bidrag var #vakker, skrevet av Janne Aasebø Johnsen, regissert av Eline Wendelboe og spilt av Hanne Rosenqvist, Mette Langsethagen og Anne Hårdnes.

Nina Thommessen fikk Bøhrre prisen.


70 årsjubileet:
Ble feiret i Kulturhuset Banken. Vi hadde tapas i Holbøsalen, og det hele ble ledet av Ole Gunnar Nagelseth, med mange fantastiske innslag fra tidligere og nåværende medlemmer av LAT, tidligere ledere, og skuespillerne Birgitte Svensen, Mona Lie Thommessen og Morten Jostad.
Her er leders takk til alle som bidro til feiringen:
Kjære teatervenner og medlemmer i LAT.
Jubileumsfesten og forestillingene er over. Det var en utrolig flott opplevelse. Takk til alle både foran, på og bak scenen. Alle har gjort en formidabel jobb for å få alt til å fungere. LAT er 70 år ung, vi har 200 medlemmer, og det er stor aktivitet. På jubileumsfesten var det flere av de unge medlemmene som fortalte hvor viktig teater har vært for dem, at det å holde foredrag i klassen eller foran andre var lett fordi de hadde erfaring fra teateret. Samarbeid på tvers av alder er også en fantastisk opplevelse, om du er 80 eller 10, så er du like viktig. Vi har også en stor gruppe som liker å jobbe med rekvisitter og sy kostymer, og en liten gruppe som er aktive på lys og lyd. Vi var så heldig å få tildelt et stipend fra den "voksne garde" lys og lydmenn, slik at LAT kan sette i gang kurs for ungdom i lys og lyd. Takk nok en gang alle sammen for en fantastisk teaterhelg. Teater er selve livet.

Hyrdinnen og Skorstensfeieren, var Morten Jostads jubileumsgave til LAT, han er dramatiker og hadde selv regien, med Mona Lie Thommessen som assistent. Det ble en eventyrlig vakker forestilling, spilt i Kulturhuset Banken, 12-13.nov 2016. Arnhild Vik komponerte, arrangerte og spilte klaver. Søndagen hadde Morten Jostad også en flott H.C.Andersen forestilling. Tore Rakvaag hadde absvaret for lys og lyd.

Æresmedlemmer:
2 nye æresmedlemmer, Maria Bang og Nina Thommessen.  De fikk gavekort fra Hett glass og et diplom utformet av Eivind og Tonje Falk.

Kulturhjerte:
LAT bidrar i et samarbeid med Kulturhuset Banken (Lillehammer Kommune) og flyktninger bosatt i Lillehammer. Janne Aasebø Johnsen er vår representant, og også aktivt med bla. i styringsgruppa og som forfatter. Forestillingen har premiere 9. juni 2017, og heter  «Da trollet ble til stein». Carol Kvande er regissør og produsent. Kulturhjerte 2, er også under planlegging, LAT velger å fortsette samarbeidet.
Kostymelageret:
I år har vi lagt til rette for oppheng og organisering av kostymene i det nye lageret. Det har blitt snekret stativer og vasket. Rengjøring, rensing av kostymer og opphenging/registrering blir viktige oppgaver for LAT i 2017.


Valgkomiteen for valg av styrerepresentanter på årsmøte 20.mars 2017:
Eivind Falk
Svein Arild Hermanrud
Morten Jostad

For styret:
Leder
Tonje Falk 5.3.2017