fredag 3. februar 2017

innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte2017


Dato: 20.mars                

Sted: Ringsvegutua16, 2614 Lillehammer, hos Nina Thommessen

Tid: 19.00- 20.30


Dagsorden:

1)     Valg av ordstyrer og referent

2)     Valg av to representanter til å undertegne protokollen

3)     Godkjenning av innkalling og dagsorden

4)     Styrets årsberetning 2016 v/ Tonje Falk

5)     Regnskap 2016 v/ Janne Aasebø Johnsen

6)     Kontingent kommende år

7)     Valg av

Medlemmer og varamedlemmer til styret

Valgkomite på 3 medlemmer

Revisjonsnemd på to medlemmer
Valgnemnda består av: Eivind Falk, Svein Arild Hermanrud, Morten Jostad.


Underholdning ved Morten Jostad 

Enkel servering etter årsmøte.


Velkommen! 
Styret.