mandag 7. mars 2016

innkalling årsmøte 2016
Innkalling til årsmøte


2016Dato: 9.3.2016
Sted: Ringsvegutua16, 2614 Lillehammer, hos Nina Thommessen
Tid: 19.00- 20.30

Dagsorden:

1)     Valg av ordstyrer og referent
2)     Valg av to representanter til å undertegne protokollen
3)     Godkjenning av innkalling og dagsorden
4)     Styrets årsberetning 2015 v/ Tonje Falk
5)     Regnskap 2015 v/ Janne Aasebø Johnsen
6)     Kontingent kommende år
7)     Valg av
Medlemmer og varamedlemmer til styret
Valgkomite på 3 medlemmer
Revisjonsnemt på to medlemmer
Representant på NATF’s årsmøte


Valgnemnda består av: Eivind Falk, Svein Arild Hermanrud, Morten Jostad


Enkel servering etter årsmøte.

Velkommen!
Hilsen styret.