tirsdag 17. mars 2015

Årsmøte 16.03.15 i Kulturhuset Banken


 

 

 


Årsberetning for 2014

 

Lillehammer Amatørteaters styre har i perioden mars 2014 – mars 2015 bestått av:

 

Tonje Falk
Leder
Terje Aspeslåen
Nestleder
Janne Aasebø Johnsen
Økonomiansvarlig
Nina Thommessen
Sekretær
Hanne Rosenqvist
Styremedlem
Øyvind Hansen
Styremedlem
Maria Jostad
Styremedlem, ungdomsrepresentant
Torill Merethe Hopen
1. varamedlem
Henrik Natvig
2. varamedlem

 

Styret har hatt 6 møter i perioden mars – desember  2014.

 

Årsmøte 2014

Årsmøtet ble avholdt 6.mars 2014 i Kulturhuset Banken (Salongen), etterfulgt av kaffe og biteti på Cafe Stift.

 

Ord og Toner

Tonje Falk  er nå LATs representant i styret for Ord og Toner, etter at Mari Dølven gikk ut av styret (2014).

Grunnlovsjubileet preget Ord og Toner 17.mai 2014. Audun Gjermstad hadde regi på arrangementet,  og Morten Jostad representerte Lillehammer Amatørteater med 2 innslag:  Prøysens ”Slipsteinsvælsen”, og en monolog om Eidsvollsmannen Anders Lysgaard.

 

Seniorteateret

Seniorteateret hadde stor suksess med forestillingen ”To pinner i kors” av Alf Prøysen (regi: Henrik Slåen). Forestillingen ble spilt i Kulturhuset Banken og på Det Hemmelige Teater i Vestre Gausdal (11., 12. og 13. juni 2014) og ble godt besøkt. Forestillinger ble også spilt på Tingberg i Øyer (2 forestillinger), 1 forestilling på Forset grendehus i Vestre Gausdal (1 forestilling) og i Kulturhuset Banken (2 forestillinger).

Seniorteateret har blitt selvstendig teatergruppe siden høsten 2014.

 

Brit Myklebost

Tidligere medlem og teaterentusiast Brit J. Myklebost gikk bort 6.juli 2014. Hun gjorde en stor innsats for ungdommene og jobbet mange år med teatersport.

Brit fikk en vakker og verdig bisettelsen i Lillehammer kirke 16.juli. Amatørteateret sendte krans, og Janne og Tonje holdt tale for henne på vegne av Lillehammer Amatørteater i minnestunden, som ble holdt i Kulturhuset Banken etter bisettelsen.

Brit ønsket å gi en gave til Lillehammer Amatørteater, og det kom inn kr 12.100,- som teateret ønsker å bruke til teaterarbeid for ungdom, noe som var i Brits ånd.

 

 

 

Webside


Lillehammer Amatørteaters hjemmeside er oppe og går. Tonje er redaktør for siden. Siden har blitt jevnlig oppdatert, og besøkstallet på siden har økt noe. Ønsket er at bloggen skal fungere som en informasjonskanal som kan bidra til at vi får en aktiv og økt medlemsmasse.

Tone Kolaas har også lagt oss til i Kulturnett Oppland, der vi har vår egen side blant lag og foreninger i Oppland.

 

Teaterdagene 2014

Tema for teaterdagene var ytringsfrihet. Maria Jostad og Mari Dølven stilte som kursverter på vegne av LAT, på henholdsvis barneteaterarbeid og stemmebruk.

 

Teaterlek

Maria Jostad og Erika Velle Segelstad hadde teaterlek-kurs for barn på Læringssenteret høsten 2014. Det var 1 gruppe med 8 deltakere i alderen 6 – 12 år. Kurset ble avsluttet med forestilling for foresatte, med lett servering i etterkant. Familiene stod for serveringen.

 

Peter Pan

Det ble spilt 5 forestillinger i Festsalen/Kulturhuset Banken 20.-23.november. Det ble solgt to fulle hus, og tre halvfulle hus. Vi hadde premierefest for barna mellom de to forestillingene på lørdag.

25 skuespillere, hvorav 22 var barn, ga alt på scenen, og likeså gjorde en fantastisk gjeng med ungdom og voksne, som gjorde ulike oppgaver med regi, produksjon, markedsføring, PR/program, scenografi, kostymer, lys/lyd, sminke, suffli etc. 

Helena Klarén hadde regi. Prosessen gikk veldig bra fra start til slutt, godt hjulpet av gode, frivillige medhjelpere! Produksjonsgruppa har evaluert arbeidet. Alle er fornøyde med arbeidet som ble gjort, men vi har også forbedringspunkter, og de strekker vi oss gjerne etter.

 

Nye Kvinnestemmer

Janne Aasebø Johnsen har skrevet manus som en oppfølger til Kvinnestemmer, som ble oppført til stemmerettsjubileet i 2013. Første leseprøve ble avholdt 2.desember 2014. Forestillingen skal vises våren 2015.

 

 

For styret: Nina Thommessen 11.02.2015