tirsdag 10. februar 2015

husk årsmøte i Lillehammer Amatørteater 16.03.15 kl 19.00 i BankenDAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

Tid: 16.03.15 kl. 19.00

 

Sted: «Salongen» i Kulturhuset banken

 

  1. valg av ordstyrer og referent
  2. valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
  3. godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. årsmelding for 2014
  5. regnskap for 2014
  6. kontingent for kommende år
  7. innkomne forslag (behandles tidligere dersom de berører foran nevnte saker)
  8. valg av:

-          leder

-          nestleder

-          medlemmer og varamedlemmer til styret

-          valgkomité på 3 medlemmer

-          revisjonsnemd på 2 medlemmer

    

VELKOMMEN!

         hilsen styret i Lillehammer Amatørteater